ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

XTRA YΔΡΟΧΡΩΜΑ

Υδρόχρωμα εσωτερικής χρήσης
 

Σελίδες

ESOTEX

Λευκό πλαστικό χρώμα γενικής χρήσης

SAVE PLUS ECO

Οικολογικό οικονομικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης

XTRA ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης
 
 

XTRA ECO

Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης

AQUATEX

Ακρυλικό πλαστικό πολυτελείας, για σπατουλαριστούς τοίχους

FUNGITEX

Πλαστικό χρώμα κατά της μούχλας
 
 

ARTEX

Πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας

ARTEX ECO

Οικολογικό πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας