ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

ULTRAXYL OCEAN

Βερνίκι θαλάσσης για εξωτερική - εσωτερική χρήση

ULTRAXYL GEL

Προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού

ULTRAXYL ΒΕΡΝΙΚΙ

Προστατευτικό βερνίκι ξύλου

ULTRAXYL

Προστατευτικό εμποτισμού ξύλου

ULTRAXYL TOTAL

Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλου

ULTRAXYL AQUA BΕΡΝΙΚΙ

Οικολογικό Βερνίκι Εμποτισμού Νερού για Ξύλο
 

ULTRAXYL AQUA

Προστατευτικό Εμποτισμού Ξύλου Νερού

ULTRAXYL AQUA TOTAL

Υδατοδιαλυτό Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλου

FLOREX AQUA

Βερνίκι νερού για πατώματα