ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

FLOREX AQUA

Βερνίκι νερού για πατώματα

FLOREX PRIMER

Ειδικό αστάρι πατωμάτων

FLOREX

Βερνίκι διαρκείας πατωμάτων δύο συστατικών