ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

ULTRAXYL OCEAN

Βερνίκι θαλάσσης για εξωτερική - εσωτερική χρήση

ULTRAXYL GEL

Προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού

ULTRAXYL ΒΕΡΝΙΚΙ

Προστατευτικό βερνίκι ξύλου

ULTRAXYL

Προστατευτικό εμποτισμού ξύλου

ULTRAXYL TOTAL

Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλου