ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

ULTRAXYL AQUA BΕΡΝΙΚΙ

Οικολογικό Βερνίκι Εμποτισμού Νερού για Ξύλο
 

ULTRAXYL AQUA

Προστατευτικό Εμποτισμού Ξύλου Νερού

ULTRAXYL AQUA TOTAL

Υδατοδιαλυτό Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλου