ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

METALAC

Βερνικόχρωμα βάσεως αλκυδικών ρητινών για μεταλλικές επιφάνειες

PRIMOCOT

Αντισκωριακό αστάρι μεταλλικών επιφανειών, βάσεως αλκυδικών ρητινών

CHROTEGUARD PRIMER 100 & CHROTEGUARD 100

Ταχυστέγνωτο σύστημα προστασίας μεταλλικών επιφανειών

NOVEPOX PRIMER 951 & NOVEPOX

Σύστημα εξαιρετικής προστασίας μεταλλικών επιφανειών

ADHEX

Αστάρι προεργασίας για αλουμίνια και γαλβανιζέ

METALGAL

Αντισκωριακό αστάρι ψευδαργύρου

FERROSMALT

3 σε 1 αντισκωριακό βερνικόχρωμα

CHASSICOT

Χρώμα για σασσί αυτοκινήτων

CHROTECRYL W 200

Υδατοδιαλυτό ασταρόχρωμα