ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

STOVEX ESTATIC

Αλκυδικό χρώμα φούρνου ηλεκτροστατικής βαφής

STOVEX

Αλκυδικό χρώμα φούρνου για μεταλλικές επιφάνειες υψηλών αντοχών