ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

NOVEPOX W

Πιστοποιημένο εποξειδικό χρώμα για επαφή με πόσιμο νερό

CHROTEMARK 100

Aκρυλικό χρώμα διαγράμμισης

REFLEX

Χρώμα «διαγράμμισης» αλκυδικών ρητινών με χλωροκαουτσούκ