ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

CHROTEMARK 100

Aκρυλικό χρώμα διαγράμμισης

REFLEX

Χρώμα «διαγράμμισης» αλκυδικών ρητινών με χλωροκαουτσούκ