ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

NOVEPOX PRIMER 951 & BOATLAC

Σύστημα προστασίας επιφανειών σε διαβρωτική βιομηχανική ατμόσφαιρα, εξαιρετικής στιλπνότητας

CHROTEGUARD PRIMER 100 & CHROTEGUARD 200 & CHROTETHANE 200

Σύστημα προστασίας επιφανειών σε έντονα διαβρωτική βιομηχανική ατμόσφαιρα, εξαιρετικής στιλπνότητας