ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

METALAC

Βερνικόχρωμα βάσεως αλκυδικών ρητινών για μεταλλικές επιφάνειες

PRIMOCOT

Αντισκωριακό αστάρι μεταλλικών επιφανειών, βάσεως αλκυδικών ρητινών