ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

FERROSMALT

3 σε 1 αντισκωριακό βερνικόχρωμα

CHASSICOT

Χρώμα για σασσί αυτοκινήτων