ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

ADHEX

Αστάρι προεργασίας για αλουμίνια και γαλβανιζέ

METALGAL

Αντισκωριακό αστάρι ψευδαργύρου