ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

CHROTEGUARD PRIMER 100 & CHROTEGUARD 100

Ταχυστέγνωτο σύστημα προστασίας μεταλλικών επιφανειών

NOVEPOX PRIMER 951 & NOVEPOX

Σύστημα εξαιρετικής προστασίας μεταλλικών επιφανειών