ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

REFLEX

Χρώμα «διαγράμμισης» αλκυδικών ρητινών με χλωροκαουτσούκ

NOVEPOX

Eποξειδικό χρώμα 2 συστατικών

NAVICOT

Αντιρρυπαντικό υφαλόχρωμα

NAVILAC

Βερνικόχρωμα θαλάσσης για τα έξαλα σκαφών

BOATLAC

Χρώμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών

ARMOPLAST

Εποξειδικός στόκος 2 συστατικών

NOVEPOX PRIMER 960

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών

NOVEPOX PRIMER 951

Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι χρωμικού ψευδαργύρου, δύο συστατικών