ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

NEOMIN

Αντισκωριακό αστάρι μινίου 100%

METALGAL

Αντισκωριακό αστάρι ψευδαργύρου

PRIMETAL AQUA

Αντισκωριακό αστάρι νερού

PRIMETAL

Αντισκωριακό αστάρι μετάλλων

GRIDOX

Αντισκωριακό αστάρι φωσφορικού ψευδαργύρου

REDOX

Αντισκωριακό αστάρι κορυφαίας προστασίας