ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

LACBOARD

Χρώμα για βαφή πινάκων

AQUALAC

Βερνικόχρωμα (ριπολίνη) νερού, αναλλοίωτης λευκότητας
 
 

ULTRALAC AQUA

Oικολογικό αλκυδικό βερνικόχρωμα (ριπολίνη) νερού οικοδομών

ULTRALAC PREMIUM

Ριπολίνη πολυτελείας για ξύλινες επιφάνειες