ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

REMOVER

Διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών
 

ADHEX

Αστάρι προεργασίας για αλουμίνια και γαλβανιζέ