ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ

Αλκυδικός στόκος σπάτουλας
 

POLYMASTIC C

Σιδηρόστοκος δύο συστατικών

PROPLASTEX

Ακρυλικός στόκος οικοδομών