ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

ELASTOROOF

Θερμοανακλαστικό ελαστομερές χρώμα ταρατσών

ELASTOKRYL

Θερμοανακλαστικό ελαστομερές χρώμα εξωτερικών τοίχων

ARTAKRYL sil

Σιλικονούχο ακρυλικό υδαταπωθητικό χρώμα