ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

PROPLASTEX

Ακρυλικός στόκος οικοδομών

STOCOWALL SUPER FILL

Ακρυλικός Στόκος Σπατουλαρiσματος σε σκόνη

STOCOWALL

Έτοιμος στόκος για σπατουλάρισμα τοίχων και γυψοσανίδων