ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

AQUATEX

Ακρυλικό πλαστικό πολυτελείας, για σπατουλαριστούς τοίχους