ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

SAVE PLUS ECO

Οικολογικό οικονομικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης