ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

PRIMEX A-1300

Συνδετικό αστάρι διαλύτη εξωτερικής χρήσης

PRIMEX MICRO

Σιλικονούχο ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού

PRIMEX A-300

Οικολογικό ακρυλικό αστάρι νερού
 
 

MONOX AQUA

Μονωτικό υπόστρωμα νερού για δύσκολες επιφάνειες

MONOX

Μονωτικό υπόστρωμα για δύσκολες επιφάνειες