ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

NOVEPOX W

Πιστοποιημένο εποξειδικό χρώμα για επαφή με πόσιμο νερό

CHROTEMARK 100

Aκρυλικό χρώμα διαγράμμισης

REFLEX

Χρώμα «διαγράμμισης» αλκυδικών ρητινών με χλωροκαουτσούκ

STOVEX ESTATIC

Αλκυδικό χρώμα φούρνου ηλεκτροστατικής βαφής

STOVEX

Αλκυδικό χρώμα φούρνου για μεταλλικές επιφάνειες υψηλών αντοχών