ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

PRIMEX MICRO

Σιλικονούχο ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού

PRIMEX A-300

Οικολογικό ακρυλικό αστάρι νερού
 
 

MONOX AQUA

Μονωτικό υπόστρωμα νερού για δύσκολες επιφάνειες

MONOX

Μονωτικό υπόστρωμα για δύσκολες επιφάνειες

PROPLASTEX

Ακρυλικός στόκος οικοδομών

STOCOWALL SUPER FILL

Ακρυλικός Στόκος Σπατουλαρiσματος σε σκόνη

STOCOWALL

Έτοιμος στόκος για σπατουλάρισμα τοίχων και γυψοσανίδων

LACBOARD

Χρώμα για βαφή πινάκων