ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

ULTRALAC TOTAL

Βερνικόχρωμα οικοδομικών εφαρμογών υψηλής αντοχής & ελαστικότητας

MOBILAC AQUA

Οικολογικό βερνικόχρωμα (ντουκόχρωμα) νερού μεταλλικών επιφανειών

MOBILAC

Βερνικόχρωμα μεταλλικών επιφανειών

NEOMIN

Αντισκωριακό αστάρι μινίου 100%

METALGAL

Αντισκωριακό αστάρι ψευδαργύρου

PRIMETAL AQUA

Αντισκωριακό αστάρι νερού

PRIMETAL

Αντισκωριακό αστάρι μετάλλων

GRIDOX

Αντισκωριακό αστάρι φωσφορικού ψευδαργύρου