ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

REDOX

Αντισκωριακό αστάρι κορυφαίας προστασίας

AQUAVEL

Υπόστρωμα νερού πολλαπλών εφαρμογών

VELATURA AQUA

Oικολογικό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων νερού

VELATURA

Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων

ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ

Αλκυδικός στόκος σπάτουλας
 

POLYMASTIC C

Σιδηρόστοκος δύο συστατικών

PROPLASTEX

Ακρυλικός στόκος οικοδομών

REMOVER

Διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών