ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

FLOREX AQUA

Βερνίκι νερού για πατώματα

FLOREX PRIMER

Ειδικό αστάρι πατωμάτων

FLOREX

Βερνίκι διαρκείας πατωμάτων δύο συστατικών
 

SMALTON

Διαφανές βερνίκι πέτρας

SMALTOVER

Βερνίκι πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, για πλάκες, σχιστόλιθους, πέτρες

ULTRASTONE AQUA

Προστατευτικό Εμποτιστικό Πέτρας

REFLEX

Χρώμα «διαγράμμισης» αλκυδικών ρητινών με χλωροκαουτσούκ

NOVEPOX

Eποξειδικό χρώμα 2 συστατικών

NAVICOT

Αντιρρυπαντικό υφαλόχρωμα

NAVILAC

Βερνικόχρωμα θαλάσσης για τα έξαλα σκαφών