ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

BOATLAC

Χρώμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών

ARMOPLAST

Εποξειδικός στόκος 2 συστατικών

NOVEPOX PRIMER 960

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών

NOVEPOX PRIMER 951

Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι χρωμικού ψευδαργύρου, δύο συστατικών

METALAC

Βερνικόχρωμα βάσεως αλκυδικών ρητινών για μεταλλικές επιφάνειες

PRIMOCOT

Αντισκωριακό αστάρι μεταλλικών επιφανειών, βάσεως αλκυδικών ρητινών

CHROTEGUARD PRIMER 100 & CHROTEGUARD 100

Ταχυστέγνωτο σύστημα προστασίας μεταλλικών επιφανειών

NOVEPOX PRIMER 951 & NOVEPOX

Σύστημα εξαιρετικής προστασίας μεταλλικών επιφανειών

ADHEX

Αστάρι προεργασίας για αλουμίνια και γαλβανιζέ

METALGAL

Αντισκωριακό αστάρι ψευδαργύρου