Ακρυλικό Plaster Primer

Ακρυλικό αστάρι αδιαβροχοποίησης και πρόσφυσης